کمک وزارت صمت برای توسعه و نوسازی ناوگان شهری/ واگذاری موتورسیکلت برقی از اواسط اردیبهشت‌


تهران- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صمت و شهرداری تهران به‌منظور توسعه و نوسازی ناوگان درون شهری پایتخت امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074155/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی