کمبود زمین و آب در صدر مشکلات سرمایه‌گذاری در کردستان
سنندج- ایرنا- زمین، آب و تسهیلات بانکی همچنان جزو مهمترین مشکلات پیش روی طرح های سرمایه گذاری در کردستان است موضوعاتی که استاندار کردستان بر رفع آنها و مشخص کردن تکلیف سرمایه گذاران از همان ابتدای کار تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060470/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی