کمبود زمین صنعتی و سرمایه مهمترین مشکل تولید در سقز


سنندج-ایرنا- کمبود زمین صنعتی و سرمایه ثابت و در گردش از مهمترین مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی در شهرستان سقز است که در یکصد و نود و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075526/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی