کمبود آب و برق از مهمترین مشکلات شهرک‌های صنعتی رباط کریم است


رباط کریم – ایرنا – فرماندار شهرستان رباط کریم گفت: از مشکلات عدیده و دغدغه مهم شهرک های صنعتی این شهرستان کمبود امکانات اولیه آب و برق و گاز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094933/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی