کشف نخستین ذخیره لیتیوم در کشور/ لیتیوم فلزی استراتژیک و با ارزش است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت از کشف نخستین ذخیره لیتیوم در کشور خبر داد و گفت: کشف این ذخیره در استان همدان نویدبخش کشف ذخایر دیگری در این استان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042380/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی