کسب سهم ۱۰ درصدی از بازار جهانی سنگ تزئینی دست‌یافتنی است


تهران- ایرنا- رییس انجمن سنگ های تزئینی گفت: جمهوری اسلامی ایران در صورت آماده شدن زیرساخت‌ها توان کسب سهم ۱۰ درصدی از تجارت جهانی سنگ تزئینی تا سال ۲۰۳۰ را داراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154684/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی