کردستان ظرفیت بالایی برای تشکیل خوشه‌های صنعتی دارد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: استان در حوزه های صنعتی، معدنی و کشاورزی ظرفیت های بالایی دارد و می‌توان با استفاده از این ظرفیت ها خوشه های صنعتی را تشکیل داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096240/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی