کدام تولیدکنندگان خودرو باید گواهی اسقاط ارائه کنند؟


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: همه تولیدکنندگان خودروهای سواری با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۴۰ درصد اجازه واریز وجه ندارند و باید گواهی اسقاط ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167871/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی