کاهش ۷۱۳ میلیون تومانی قیمت کامیون در بورس کالا


تهران- ایرنا- در معاملات امروز خودرویی‌ها در بورس کالا شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها در مقایسه با عرضه های قبل بودیم به طوری که بیشترین کاهش قیمت مربوط به کامیون کشنده فاو با ۷۱۳ میلیون تومان اختصاص داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139439/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی