کاهش ۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ در بازار بعد از عرضه در بورس


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش ۵۰ میلیون تومانی قیمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد بعد از عرضه در بورس کالا، سیگنال‌های خودرویی بورس را حرکت بازار به سمت آرامش دانست و گفت: اگر خودرو گران است، اشکالی به بورس وارد نیست و این معضل مربوط به بازار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994328/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی