کاهش هزینه‌های تولید در راستای حمایت از تولیدکنندگان ضروری است


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: کاهش هزینه‌های تولید یکی از موارد ضروری در راستای حمایت از تولیدکنندگان است که می طلبد راهکارهایی در این رابطه به همت کارشناسان ارائه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126810/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی