کاهش قیمت و رشد کیفیت محصولات با رویکرد فناورانه

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی امین» امروز در حاشیه همایش اصناف، دانش بنیان، فناور و هوشمند که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: ظرفیت انسانی با تحصیلات تکمیلی در کشور وجود دارد که برای حفظ و استفاده از این ظرفیت باید از آنان در بخش دانش بنیان کردن اصناف به خوبی استفاده کرد.

وی اضافه‌کرد: بر این اساس وقتی می‌گوییم کسب و کارها باید دانش بنیان شوند، همه حوزه‌ها مدنظر است و یکی از مصادیق پُر رنگ آن بخش اصناف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881138/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87فاطمی‌امین خاطرنشان‌کرد: در وزارتخانه دو گانه اصناف و صنعت نداریم و در واقع هیچ تفاوتی بین این دو حوزه قائل نیستیم، زیرا کسب و کارهایی داریم که برخی خدماتی، برخی معدنی و همچنین برخی تولیدی یا توزیعی هستند که حتی تشکل‌های صنفی نیز دارند.

وزیر صمت گفت: در کنار سرمایه و نیروی کار، عامل سومی هم در تولید مطرح است به نام دانش که در واقع آن دسته از فعالیت‌ها و رشته‌هایی که سهم دانش در آن بیشتر از دو عامل دیگر هست، دانش بنیان هستند.

وی با اشاره به این که در بحث دانش بنیان الزاما نباید به دنبال کارهای پیچیده بود، ادامه‌داد: به طور مثال یکی از بانک‌ها در اقدامی خلاقانه در خصوص تامین منابع مالی زنجیره‌ای، کارکردی خوب و تجربه‌ای مناسب در این حوزه دارد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی