کالاهای غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود


تهران- ایرنا- طرح عیدانه ویژه استاندارد برای خدمات‌رسانی موثر به شهروندان استان تهران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده ‌است و به مدت یک ماه ادامه دارد که جمع آوری کالاهای غیراستاندارد از سطح بازار یکی از اهداف آن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055881/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی