کارنامه درخشان وزیر صمت در رشد تولید فولاد و توسعه سامانه جامع تجارت


تهران – ایرنا – دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: رشد تولید فولاد کشور در سال‌های اخیر و افزایش شفافیت در بازار از طریق توسعه سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت از موارد درخشان کارنامه وزیر صمت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094470/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی