کارخانه ماشین‌سازی تبریز را از برزخ واگذاری نجات دهید


تبریز – ایرنا – حال کارخانه ماشین‌سازی تبریز با بیش از نیم قرن سابقه، این روزها خوش نیست؛ وضعیتی که برآیند تصمیم های غلط در واگذاری آن به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی نااهل در سال‌های گذشته بوده و به گفته مسوولان وکارشناسان، اهتمام برای برون‌رفت از آن نیازمند خروجش از فهرست واگذاری در سایه اراده ای فرااستانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956757/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی