کارخانه لبنیات قلعه گنج تعطیل نیست اما تولید هم ندارد


جیرفت- ایرنا- پس از آنکه چرخ کارخانه لبنیات قلعه گنج از کار افتاد نگرانی‌هایی در منطقه ایجاد کرد اما مدیرعامل آن می‌گوید کارخانه تعطیل نیست و فقط تولید متوقف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031176/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی