کارخانه ایران پوپلین به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود


رشت- ایرنا- مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، راه نجات کشور را واگذاری تولید به بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: درحال حاضر برنامه‌ای برای واگذاری کارخانه ایران پوپلین به بخش خصوصی نداریم و با همت متولیان تولید و اجرای برنامه های کوتاه مدت مفید، می‌خواهیم بازدهی و اشتغال در این کارخانه را به اوج رونق برسانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140873/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی