چهارمین نشست‌ «قاچاق کالا وارز و تأثیر آن بر بازار کار کشور» برگزار شد


تهران – ایرنا – چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «قاچاق کالا وارز و تأثیر آن بر بازار کار کشور» در محل معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107922/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی