چرا صدها مسافر نوروزی به خانه بازنگشتند؟


تهران- ایرنا- نوروز وقت سفر است. هنگامه بهار طبیعت که صدای جویبارها و پرندگان آدم را مست می‌کند اما سیل خودروها در جاده‌ها هر سال هزاران نفر را به کام می‌برد یا مصدوم می‌کند. حوادثی دلخراش که خانواده‌های زیادی را از همان روزهای جشن سال نو عزادار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066359/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی