چادرملو برنامه‌های متعدد برای احداث نیروگاه دارد


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت چادرملو گفت: این شرکت طرح‌های متعدد در زمینه احداث نیروگاه دارد و به عنوان شرکتی پیشتاز در احداث نیروگاه فعالیت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156851/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی