پیشنهاد راه‌اندازی سامانه متادیتا کشورهای عضو اکو از سوی پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین

اردبیلی خاطرنشان‌کرد: در این طرح پیشنهادی، پایگاه داده‌های علوم‌زمین کشور با تاکید بر چگونگی مدیریت داده‌های تولید شده در کشورهای عضو اکو و با توجه به تجربه موفق راه‌اندازی سامانه سرویس کاتالوگ در ایران، به مواردی همچون استانداردسازی و نمایش یکپارچه داده‌های تولید شده می‌پردازد.

اردبیلی از سامانه فراداده وسرویس کاتالوگ به عنوان جدیدترین دستاورد پایگاه ملی داده های علوم زمین یاد کرد و گفت: این طرح با معرفی محصولات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی ایران به عنوان گامی موثر در راستای ارائه درست اطلاعات این سازمان محسوب می‌شود.

این نشست از ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در شهر اصفهان به منظور هم‌اندیشی متخصصان و مدیران حوزه علوم زمین کشورهای عضو اکو در به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و دیدگاه‌های نوین و حل مسائل بخش زمین‌شناسی و معدن با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950374/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87

شایان ذکر است، این طرح پیشنهادی از سوی پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور در هشتمین نشست گروه معدنی کشورهای عضو اکو مورد اقبال نمایندگان حاضر قرار گرفت.

وی تاکید کرد: این سامانه به صورت جامع با ابزار جست‌وجو به صورت مکانی و توصیفی و با توجه به سیاست‌گذاری‌های سازمان (دسترسی آزاد یا پرداخت هزینه) به‌منظور بهره‌مندی و استفاده از محصولات و داده‌ها در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

به گفته وی، در این طرح روش‌های مدیریت داده‌های مکان محور در سطح کشورهای عضو اکو و همچنین مدیریت داده‌ها و پروژه‌های تهیه شده پیشین، پیشنهاد شد.

مدیر پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین کشور ادامه‌داد: دستاورد مهم این سامانه تبدیل داده‌های ساختار نیافته با فرمت‌های متفاوت در قالب داده‌های ساختار یافته مکان‌محور بر روی نقشه‌های قابل جست‌وجو است که در یک تجربه کاملاً متفاوت جست‌وجو بر اساس داده‌های موجود در جدول اطلاعاتی لایه‌های رقومی را نیز انجام می‌دهد.

به گزارش ایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «امید اردبیلی» افزود: این پروژه کاربردی توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و پایگاه ملی داده‌های علوم زمین پیشنهاد و ارائه شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی