پیشنهاد تهیه اطلس فسیل‌شناسی منطقه طبس ارائه شد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ثبت جهانی ژئوپارک طبس، پیشنهاد تهیه اطلس فسیل‌شناسی این منطقه به‌عنوان بهشت زمین‌شناسی ایران را ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135893/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی