پیشرفت کشور در گرو سرمایه گذاری برای علم، فناوری و نوآوری است


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به حوزه فناوری دارد، گفت: اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر به فکر پیشرفت کشور هستیم، راهی جز هزینه کردن برای علم، فناوری و نوآوری نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053378/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی