پیش‌بینی بودجه ۱۲۱ هزار میلیارد ریالی برای وزارت صمت در سال ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- مطابق لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ که امروز (چهارشنبه) توسط رییس‌جمهوری تقدیم مجلس شد، بودجه ۱۲۱ هزار و ۵۲ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریالی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995790/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی