پیامک واریز وجه برای متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ارسال می‌شود


تهران- ایرنا- رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مشکل متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که خودرو خود را اسقاط کرده بودند برطرف شد و در هفته جاری پیامک واریز وجه برای آنان صادر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158239/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی