پیامک فراخوان اولویت‌های تابستان طرح فروش یکپارچه خودرو به مرور ارسال می‌شود


تهران- ایرنا- مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو گفت: طبق اعلام قبلی، واگذاری خودروهای مربوط به اولویت تابستان طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به مرور و بر اساس برنامه تولید در حال اقدام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099760/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی