پورابراهیمی: تفویض اختیار شورای معادن به استان‌ها در برنامه هفتم پیگیری می‌شود


کرمان – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اشتباه ها را بگوییم گفت: با نگاهی سلیقه‌ای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استان‌ها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121876/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی