پنج واحد صنفی به دلیل نقض نکات بهداشتی در مازندران پلمب شد

فانی با بیان این‌که ۲۰۰ واحد صنفی در مازندران به دلیل نقض دستورالعمل‌های کرونایی از ابتدای فروردین سال جاری تاکنون پلمب شدند، ادامه داد: دوره مُهر و موم واحدهای صنفی متخلف ۱۵ تا ۲۰ روز است و در این مدت صاحبان فروشگاه باید نسبت به رفع ایرادات بهداشتی اقدام کنند در غیراین صورت مدت زمان تعطیل بودن واحد صنفی آنان تمدید خواهد شد.

فانی گفت: در اجرای طرح جدید نظارت کرونایی بر واحدهای صنفی در کنار بازرسی‌های ۵۰۰ نفر به عنوان بسیج اصناف و سازمان صمت استان، ۳۲۰ بازرس بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل هم در این طرح مشارکت دارند.

وی با اشاره به افزایش تماس‌های مردمی با تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در ارتباط با نقض دستورالعمل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی گفت: در یک هفته گذشته ۲۳۹ پیام مردمی در این ارتباط در بخش بازرسی سازمان صمت ثبت شد.

وی گفت: براساس پایشی که بازرسان از ۲۲ هزار و ۶۳۹ واحدهای صنفی مازندران در هفت ماه اخیر انجام دادند، حدود ۸۵ درصد این واحدها نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه هستند.

مجید فانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در دوره جدید بازرسی‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری های واگیر از قبیل آنفلوآنزا و کرونا هیچ‌گونه تذکر کتبی و جریمه نقدی وجود ندارد و واحدهای صنفی متخلف و نقض کننده دستورالعمل‌های بهداشتی بدون هیچ قید و شرطی پلمب می‌شود.

الزام استفاده از ماسک در اصناف

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۸۰۰ نفر در مازندران در قالب کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی استان باهدف رصد رعایت دستورالعمل‌های کرونایی و بهداشتی را برعهده دارند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت ماندران تصریح کرد: به دلیل شیوع ویروس بیماری های واگیردار در کشور، بازرسی‌ها از واحدهای صنفی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی می‌تواند دوباره خسارت زیان‌باری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کند.

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح تمام کارکنان واحدهای صنفی موظف هستند علاوه بر استفاده از ماسک و رعایت دیگر دستورالعمل‌های بهداشتی، بارکد تزریق واکسن خود را به بازرسان ارایه دهند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: استفاده نکردن کارکنان واحدهای صنفی از ماسک، رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی در فروشگاه‌ها، پذیرش مشتری در برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی و رستوران فراتر از سقف در نظر گرفته شده از جمله تخلفات بهداشتی اصناف مازندران است.

در استان مازندران حدود ۳۵۰ هزار واحد صنفی فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949287/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطر نشان کرد: در گام جدید طرح مدیریت بیماری های واگیر در واحدهای صنفی که از روز شنبه هفتم آبان‌ماه مطابق با ماده ۲ قانون مدیریت بحران در استان مازندران آغاز شد، تمامی کارکنان واحد صنفی در زمان بازدید بازرسان اصناف از محل کسب و کارشان موظف هستند که کارت هوشمند تزریق واکسن آنفلوآنزا یا حدال ۲ دز واکسن کرونا خود را ارایه دهند و در فعالیت روزانه خود از ماسک استفاده کنند در غیر این صورت واحد صنفی متخلف شناخته شده و طبق ضوابط با آن برخورد می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی