پله‌های مصرف برق ۲ میلیون مشترک کاهش یافت/ پرداخت ۱۳۰۰ میلیارد تومان پاداش خوش‌مصرفی

وی اظهار داشت: علاوه بر آن، ارتباط خوبی هم با همه سازمان‌های مرتبط با وزارت نیرو برقرار و با بخش کشاورزی هم همکاری مناسبی انجام شد.

وی خاطرنشان‌کرد: اختصاص ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت کاهش مصرف، مشترکان زیادی را به مدیریت مصرف ترغیب کرد.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: امسال و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تنها سالی بود که بخش خانگی با کاهش مصرف خوب روبه‌رو شد.

وی گفت: ۳۲۰ هزار حلقه چاه کشاورزی وجود دارد که از برق استفاده می کنند و بار قابل توجهی به شبکه تحمیل می کنند و با جابه‌جایی ساعت‌های مصرف ۲۵ درصد از بار شبکه کاسته شد.

وی ادامه‌داد: امسال مشترکان پرمصرف شناسایی شده و برای آنان پیامک ارسال شد که در کاهش مصرف بسیار موثر بود.

این مسوول افزود: مجموع این دو طرح سبب شد در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در ماه‌های گرم، سه درصد کاهش مصرف برق داشته باشیم.

یاقوتی بیان‌داشت: طرح تشویق مشترکان هم اثرخیلی خوبی داشت و سبب سوق مشترکان به سمت کم مصرفی شد.

وی افزود: بخش خانگی یکی از نقاط عطف در تابستان امسال بود به گونه ای که سرانه مصرف این بخش نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد کاهش یافت که دستاورد مهمی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالامیر یاقوتی» امروز (دوشنبه) در نشست خبری در حاشیه دومین روز از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران افزود: مشترکان تا ۲ برابر الگو نیز نسبت به رعایت مصرف برق اقدام کردند و در همین اثر کاهش پله مصرفی داشتند.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: اقدام های انجام شده در بخش صنعت سبب شد نزدیک به هشت درصد رشد در این بخش محقق شود و حتی در برخی روزهای گرم سال برق بیشتری مصرف داشتند.

این مسوول اظهار داشت: علاوه بر این‌ها مولدهای اضطراری به خدمت گرفته شد و بکارگیری این روش ها سبب شد تابستان امسال به خوبی سپری شود.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: در سال های گذشته پنج درصد رشد مصرف داشتیم، اما امسال نه تنها رشد اتفاق نیفتاد بلکه کاهش مصرف رقم خورد و نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پاداش خوش‌مصرفی پرداخت شد.

مدیرکل امور انرژی صنعت برق گفت: طرح اعمال تعرفه‌ها که بهمن‌ماه پارسال اجرا شد و همچنین طرح تشویق مشترکان، دو عامل مهم کاهش مصرف بود.

وی اضافه‌کرد: در سال جاری نزدیک به ۸۰ درصد مشترکان زیرالگوی مصرف بودند و ۴۰ درصد آنان مشمول پاداش شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949620/%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

یاقوتی به همکاری بخش اداری و بانک ها اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه هیات دولت، مقرر شد این بخش در ساعت اداری ۳۰ درصد و در ساعت غیر اداری ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشد که اثر بسیار خوبی داشت.

یاقوتی درباره اقدام های انجام شده برای تابستان امسال، خاطرنشان‌کرد: برنامه ریزی ها از قبل انجام شده و همه مجموعه ها از وظیفه خود آگاه بودند.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی