پلمب یکی از سالن های تولیدی کارخانه داروگر باز شد


تهران- ایرنا- نماینده جامعه کارگری از بررسی مشکلات کارخانه داروگر خبر داد و گفت: پلمب یکی از سالن های تولیدی این کارخانه باز شد و تعدادی از کارگران به کارخانه بازگشتند، اما تا زمانی که مشکلات به صورت کامل حل نشود، تولید با قدرت ادامه پیدا نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128166/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی