پشت‌پرده تلاش رسانه وابسته سعودی برای سرکوب پیشران‌های اقتصادی کشور

در این زمینه، یک عضو مجمع کارآفرینان ایران، مردم را به مصلحت‌اندیشی و نگاه به دور از هیجانات دعوت و تصریح‌ کرد: دشمن به‌خوبی فهمیده که اگر جبهه اقتصاد را در دست بگیرد و به تولید کشور آسیب بزند، لطمات زیادی می‌تواند وارد کند.

وی ادامه‌داد: امروز در حالی برخی به دنبال تحریم داخلی این برند و برخی دیگر از برندها هستند که شرکت یادشده در سال‌های گذشته با تلاشی مثال‌زدنی، تولید انبوه و ارائه محصولات کیفی، به قلب اتحادیه اروپا نیز نفوذ کرده و محصولات آن علاوه بر کشورهای منطقه و همسایه، وارد بازار برخی از کشورهای این اتحادیه شده است.

به گزارش ایرنا، چندی است رسانه‌های لندن‌نشین به‌ویژه رسانه وابسته به رژیم عربستان سعودی به‌روشنی علیه برخی تولیدکنندگان بزرگ ایرانی که اتفاقا شرکت‌هایی پیشران‌بوده و سهم بالایی در تولید، ارزآوری و اشتغال دارند، مواضعی منفی گرفته و مردم را به تحریم و نخریدن محصصولات آنها تشویق می‌کنند.

وی معتقد است: امروز دشمنان در تلاشند تا هر کاری کنند تا جیب مردم خالی شده و به معترضانی بالفعل تبدیل شوند.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه پاسداری از حوزه اقتصاد وظیفه همه ما است و باید هوادار حریم آن باشیم، تصریح‌کرد: امروز در پسِ اغتشاشاتی که رسانه‌های فارسی‌زبان معلوم‌الحال خارج‌نشین به آن دامن می‌زنند، سرکوب تولید ملی، اشتغال و کاهش درآمدهای مردم و در نتیجه تبدیل کردن آنان به افراد معترض و شورشی علیه حکومت هدفگذاری شده و فراموش نکنیم اگر دشمن جبهه اقتصاد را از ما بگیرد، لطمات جبران‌ناپذیری در حوزه‌های مختلف متحمل خواهیم شد؛ بر این اساس باید به‌هوش باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947426/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8Cاین عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: ‌به‌طور مثال حمله صریح رسانه لندن‌نشین وابسته به رژیم عربستان سعودی به یک برند لبنی کشور، در شرایطی که این کشور به همراه ترکیه برای تصاحب بازار اروپا و عراق وارد جنگ اقتصادی تمام عیار شده، قابل تامل است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی