پروژه‌های توسعه‌ای بلوک مرکزی معدنی نیازمند ۵۰ همت سرمایه‌گذاری است


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران گفت: پروژه های توسعه این شرکت به‌عنوان بلوک مرکزی معدنی ایران، نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141640/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی