پرونده تخلفات صنفی به ارزش ۷۹ هزار میلیارد ریال در هرمزگان تشکیل شد


بندرعباس – ایرنا – معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در نتیجه ۵۵ هزار و ۴۱۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان طی سه‌ماهه نخست امسال، پرونده تخلفات به ارزش ۷۹ هزار میلیارد ریال تشکیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151604/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B7%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی