پتانسیل ۵ میلیارد دلاری صنعت سنگ تزئینی/ توسعه صادرات، راه نجات این صنعت


تهران- ایرنا- رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به قابلیت پنج میلیارد دلاری صادرات سنگ ایران، بر لزوم توجه به بازارهای خارجی و توسعه صادرات به عنوان راهکار نجات این صنعت تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116715/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی