پایین بودن هزینه‌های دستمزد و حمل و نقل، عامل توفیق قطعه‌سازان ایرانی در بازار ترکیه


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: پایین بودن هزینه‌های دستمزد و حمل و نقل می‌تواند عامل توفیق قطعه سازان ایرانی در بازار ترکیه حتی در رقابت با شرکت‌های چینی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140095/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی