پایش ۴۰ هزار کیلومتر مربع از استان کرمان در طرح تحول زمین‌شناسی


تهران- ایرنا- مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی استان کرمان گفت: بیش از ۴۰ هزار کیلومتر مربع، معادل ۲۳ درصد از وسعت استان کرمان در طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی با روش‌ها و فناوری‌های جدید مورد پایش و اکتشاف قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177187/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی