پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک‌ها به سامانه یکپارچه خودرو آغاز شد


تهران- ایرنا- با پایان یافتن مهلت ۱۰ روزه مرحله نخست از دومین طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی که دیروز (جمعه، ۲۹ اردیبهشت) به پایان رسید، از امروز (شنبه) پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک‌ها به سامانه یکپارچه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116130/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی