پاویون سازمان صنایع کوچک در هجدهمین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط چین برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- پاویون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط چین برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133525/%D9%BE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی