پاسخ اعتماد نمایندگان را با انگیزه، عزم و توان بیشتر خواهیم داد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از حُسن اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قدردانی کرد و گفت: پاسخ اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با همه توان خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944788/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی