پارکینگ‌های پارس‌خودرو از خودروهای ناقص خالی شد

به گزارش ایرنا، در بند سوم از فرمان هشت ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو آمده است: نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84830442/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

شرکت پارس خودرو در راستای فرامین رییس جمهور و وزیر صمت و همچنین با برنامه ریزی های انجام شده و پشتیبانی سایپا در تامین قطعات مورد نیاز، ضمن تکمیل خودروهای ناقص، در حال حاضر همه خودروهای تولیدی خود را به صورت کامل و بدون کسری قطعه از خط تولید خارج می‌کند.

به گزارش ایرنا از سایپا، با تامین قطعات مورد نیاز، بیش از ۱۵ هزار خودروی ناقص موجود در پارکینگ‌های شرکت پارس‌خودرو تکمیل و تجاری‌سازی شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی