وقتی اسپلیت‌های خارجی با ۲ برابر قیمت جهانی وارد کشور می‌شود


تهران- ایرنا- خلا قانونی در صنعت لوازم‌خانگی و سوء استفاده از شعار خودکفایی سبب شده تا برخی شرکت‌های داخلی، به واردات غیرقانونی اسپلیت یونیت اقدام کرده و آن را با نام برند ایرانی و به ۲ برابر قیمت جهانی در داخل به فروش برسانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112432/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی