وضعیت تولید لوازم خانگی خوب است/ لزوم همگرایی صنعت و دانشگاه‌ها


تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره و مدیر بازرگانی یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی، وضعیت تولید را در سال جاری خوب برشمرد، اما گفت: نیازمند همگرایی صنعت و دانشگاه برای توسعه صنعتی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977052/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی