وزیر پیشنهادی صمت از تجربه خوبی در حوزه صنایع برخوردار است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صمت از تجربه خوبی در حوزه صنعت برخوردار بوده و کارنامه موفقی در شرکت مپنا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136820/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی