وزیر صنعت: برنامه «میدون» نمونه موفق یک کار رسانه‌ای در حوزه اقتصاد است


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اختتامیه فصل سوم برنامه تلویزیونی میدون گفت: برنامه میدون نمونه موفق یک کار رسانه‌ای در حوزه اقتصاد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959708/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی