وزیر صمت: ۴ سال با کاهش تولید خودرو روبرو بودیم/ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال ۱۳۹۶ بیش از یک و نیم میلیون خودرو تولید و ۷۰ هزار خودرو نیز وارد شد اما به یکباره از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به مدت چهار سال تولید زیر یک میلیون بود که ۲۵۰ خودرو نیز ناقص بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092659/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی