وزیر صمت: ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودرو در آبان ماه تولید شد


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شد که در پنج سال گذشته بی نظیر بود، گفت: قیمت آشفته بازار خودرو متاثر از عدم توازن بین عرضه و تقاضاست و با افزایش تولید و واردات خودرو این بازار به تعادل می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976674/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی