وزیر صمت: کارگروه تدوین استراتژی صنعتی کشور تشکیل شد


مشهد-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروهی بزرگ از کارشناسان خبره برای تدوین استراتژی صنعتی کشور ایجاد شده که تک تک فعالان اقتصادی و تشکلی عضو آن هستند و می‌توانند در این زمینه اعلام نظر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141756/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی