وزیر صمت: پیشنهاد تفکیک حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک بررسی می‌شود


کرمان – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت که در جمع فعالان اقتصادی، صنعتی و معدنی استان کرمان صحبت می کرد، اظهارداشت: پیشنهاد تفکیک حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک ایده ای قابل تامل است که روی آن وقت می گذاریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964946/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی