وزیر صمت: ورود هیات‌های تجاری به ایران افزایش یافته است


تهران – ایرنا – وزیر صمت با بیان اینکه هیات‌های تجاری زیادی به کشور می‌آیند، گفت: از اول سال جاری تا کنون ۶۰ هیأت تجاری آفریقایی به ایران آمده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035900/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی