وزیر صمت وارد کرمان شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفرهای استانی و با هدف بررسی پیشرفت پروژه‌های صنعتی و بازدید میدانی از صنایع کرمان وارد این استان شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84964683/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی